Archive for the ‘THE STATION AGENT’ Category

THE STATION AGENT av Thomas McCarthy (2003)

oktober 7, 2009

THE STATION AGENT av Thomas McCarthy (2003)
Titel i Sverige: Station Agent
Med Peter Dinklage, Patricia Clarkson, Bobby Cannavale, Paul Benjamin, Michelle Williams, Raven Goodwin, Josh Pais

Det här är en film av ett slag jag tycker mycket om. En film av det slag som porträtterar ett antal människor, tränger in i deras personligheter och utforskar relationerna mellan dem.

Fast vad beträffar The Station Agent är den bara av rätt slag. Om den hade gjorts med något slags insikt skulle den ha kunnat bli gripande också. Det är den inte.

Klichéerna är på sitt sätt lömska, dels för att de är politiskt korrekt behjärtansvärda och dels för att de är så väntade att det inte är säkert att man som tittare märker att de är just klichéer. Fast om man märker det blir det bara tröttsamt att det faktum att Peter Dinklage är dvärg tre gånger inom loppet av tio minuter i inledningen får till följd att okänsliga människor på olika oförskämda sätt gör sak av hans dvärgväxt. Och som om det inte räckte med de tre gångerna upprepas det sedan med jämna mellanrum filmen igenom, ända fram till det klimax där han ställer sig upp på stolen inne på en bar och berusat ropar åt alla att stirra på honom. Det hade varit intressantare med en film där Peter Dinklages dvärgväxt inte så banalt gjordes sak av eller för den delen inte nödvändigtvis gjordes sak av över huvud taget.

Kan han inte vara en intressant person helt oavsett att han råkar vara dvärg? Varför ska det definiera honom som rollgestalt och i förlängningen som människa?

För själva berättelsen är brist nummer två ännu mycket mer förödande, eftersom brist nummer två utgörs av en lång rad ofullbordade scener. The Station Agent är fragmentarisk på gränsen till det förbluffande och antalet scener som inte har avslutas, som inte får någon upplösning och som på intet sätt bidrar till den obefintliga intrigen är så många att man kan ursäktas om man får intryck av att filmen slumpvis klippts ihop av snuttar av filmremsor som legat utspridda över klipprumsgolvet.

Det är väldigt synd, för de tre gestalter kring vilka filmen kretsar – väl spelade av Peter Dinklage, Patricia Clarkson och Bobby Cannavale – är intressanta. I synnerhet de båda förstnämnda, som är komplicerade, problemtyngda, enstöriga människor. Fast av olika skäl och på olika sätt. Men av det görs inget. Vi får se fragment, men de här människornas historia berättas aldrig.

Man kan komma på sig med att önska att någon kompetentare manusförfattare och någon kompetentare regissör skulle samla ihop de tre skådespelarna och skänka oss deras rollgestalters berättelse.

Kör hårt,
Bellis

Annons